مجله علمی و تفریحی اینترنتی

سخنان بزرگان

۵ عدد عکس نوشته سخنان بزرگان – (آلبوم اول)

پروفایل

عکس نوشته سخنان ناب بزرگان – آلبرت انیشتین

یک سخن بسیار زیبا از آلبرت انیشتین، فیزیکدان آلمانی که می گوید:

دوچیز بی پایان هستند: اول منظومه شمسی، دوم نادانی بشر. درمورد اولی زیاد مطمئن نیستم!

برای مشاهده بقیه عکس ها اینجا را لمس کنید.

صفحات سایت