مجله علمی و تفریحی اینترنتی

آرم کیوکوشین

۵ عدد عکس پروفایل و استوری جدید کیوکوشین کاراته

کیوکوشین

عکس پروفایل رزمی پسرانه

استاد سوسای اویاما (اوس) :

کیوکوشین با تواضع شروع می شود و با تواضع خاتمه می یابد؛ پس متواضع باش!

برای مشاهده بقیه عکس ها اینجا را لمس کنید.

صفحات سایت